top of page

AVG Privacyverklaring

Privacy Verklaring (AVG)

Toffe Bruiloft is onderdeel van Imperfect Moments, gevestigd aan de Sassingastins 24, 8925 JM Leeuwarden , respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe Imperfect Moments omgaat met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Heleen Jacobse
Sassingastins 24
8925 JM Leeuwarden
heleen@imperfectmoments.nl en info@toffebruiloft.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Imperfect moments verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

  • Internetbrowser en apparaat type

Imperfect moments verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Contact met u opnemen voor informatie m.b.t. tot de diensten/producten van Toffe Bruiloft

  • Het afhandelen van uw betaling.

  • Het verzenden van bestelde producten.

Hoe lang worden gegevens bewaard:
Imperfect moments bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Personalia: 7 jaar | wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar | wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar | wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar | wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Bedrijven die uw gegevens verwerken  zijn Wix.com, Probo, Drukwerkdeal, Ideal en Google Analytics.
Wix.com is het webshopsysteem waar wij gebruik van maken
Dropbox wordt gebruikt als online backuplocatie.
Probo en drukwerkdeal zijn de drukkerijen waarmee wij werken.


Imperfect moments verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Imperfect Moments maakt gebruik van Google Analytics om statistieken bij te houden. Dit geeft inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken en maakt het mogelijk om de site te verbeteren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Imperfect moments en niet aan derden verstrekt. Wil je op de  website niet gevolgd worden? Er is de mogelijkheid de browser plugin Ghostery te downloaden. Daarin kun je per website, of voor alle websites, aangeven welke tools jou wel en niet mogen volgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Imperfect moments en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar heleen@imperfectmoments.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Imperfect moments wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Imperfect moments neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via heleen@imperfectmoments.nl

bottom of page